Signalgivere og måleutstyr for en lang rekke formål

Signalgivere/måleutstyr brukes i en rekke sammenhenger for å registrere egenskaper sombl.a. trykk, temperatur, volumstrøm, nivå, volum, hastighet, turtall, posisjon, akselerasjon, retardasjon, krenging.

Dataene som registreres kan benyttes i bl.a. automatisk prosesser (justere volum, nivå, turtall, etc.) eller som grunnlag for vedlike- hold og/eller forebyggende vedlikehold.

Mangel på informasjon om tilstanden i/ved anlegget som følge av manglende måling kan i ytterste konsekvens medføre driftsstans eller totalhavari. Da gir det seg selv at det ikke er mulig å ivareta HMS på en forsvarlig måte.

Valg av riktig signalgiver/måleutstyr
Ved valg av riktig signalgiver/måleutstyr er det kun én ting som gjelder - høy driftssikkerhet !

Dette betyr i første rekke at signalgiveren/måleutstyret skal fungere optimalt i forhold til det miljøet det skal brukes i, f.eks. med sterke vibrasjoner, ekstreme temperaturer, etc.

Dernest at det brukes riktig signalgiver/måleutstyr til riktig bruk, for enkelt vedlikehold/feilsøking, og med spesiell vekt på avbruddsfri drift. Alt ihht en gjennomarbeidet spesifikasjon


Du kan få signalgivere/måleutstyr fra følgende produsenter hos oss:

  Signalgivere/ Måleutstyr for ...
 
Produsent
        
   Aksellerometere
PCB Piezotronics - SensorexSherborne Sensors
    
   Akustikk
PCB Piezotronics
    
   Belastning
PCB Piezotronics
  
   Datainnsamling  
Measurement Computing

    
   Dreiemoment
PCB Piezotronics
   
   Kraft
PCB Piezotronics - Sherborne Sensors
   
   Last
PCB Piezotronics

    
   Nivå  
Barksdale
Nivåbrytere - Nivåmålere
     
   Posisjon  
DSE - KrachtMTS - Sensorex - Solartron
    
   Signal conditioning
Measurement Computing - PCB Piezotronics - Sensorex - Solartron
   
   Temperatur
Barksdale
Temperaturbrytere
- Temperaturtransducere
   
   Trykk
Barksdale

Trykkbrytere
- Trykktransmittere

PCB Piezotronics
   
   Vibrasjon
 
PCB Piezotronics
- Sensorex - Sherborne Sensors
   
   Vinkler
 
Sensorex
- Sherborne Sensors
  
   Volum/Volumstrøm
 
Barksdale
- Kracht
    

For å sikre at ditt anlegg skal være mest mulig driftssikkert, med lang levetid og en god driftsøkonomi, så leverer vi kun måleutstyr/signalgivere fra leverandører i toppsjiktet internasjonalt.

Kontakt Hydex vedrørende måleutstyr / signalgivere
 
Page rendered: 29.12.2022 03:33:10
OXX.Authorization.User.Username: Semitronic_anonym (NO)