Måling av vibrasjon - Fly/helikoptre, lagre, seismikk, gods

Måling av vibrasjon omfatter en rekke forskjellige områder hvor sensorer spiller en sentral rolle, bl.a.:


Testing av fly og helikoptre      For å hindre ulykker gjennom akkumulering av kunnskap om vibrasjon, f.eks. gjennom kvalitetssikring, utmatningstesting, vedlikeholdsprogram
Spesielt viktig for forsvaret, flyselskaper, helikopterselskaper
   
Overvåkning av lagre For å unngå produksjonsstopp og/eller havari, f.eks gjennom måling av vibrasjon i lagre som del av vedlikehold og/eller overvåkning av turbiner, skipsmaskineri, alt av roterende maskineri
Spesielt viktig for kraftverk, rederier, offshore
    
Seismikk For å hindre ulykker/katastrofer gjennom akkumulering av kunnskap om vibrasjon i jord/fjell, f.eks. gjennom måling av seismiske vibrasjoner i jord og fjell
Spesielt viktig for forskningssentre
      
Overvåkning av godstranport For å unngå beskadigelse av vare/gods, f.eks. gjennom måling av vibrasjon i gods under transport med tog, båt, lastebil
Spesielt viktig for transportører, eksportbedrifter

Kontakt Hydex vedrørende måling av vibrasjon

Du kan få måleutstyr/signalgivere for vibrasjon fra følgende produsenter hos oss:

   Måleutstyr / signalgiver
  
Produsent
   

   Måling av vibrasjon

PCB Piezotronics


Sensorex

Sherborne Sensors
   

For å sikre at ditt anlegg skal være mest mulig driftssikkert, med lang levetid og en god driftsøkonomi, så leverer vi kun måleutstyr/signalgivere fra leverandører i toppsjiktet internasjonalt. 

Kontakt Hydex vedrørende måling av vibrasjon
 
Page rendered: 29.12.2022 03:35:29
OXX.Authorization.User.Username: Semitronic_anonym (NO)