Alle typer sensorer og måleinstrumenter for industrien

Sensorbedriften Semitronic A/S har 30 års erfaring med produksjon og leveranse av alle typer industrielle måleinstrumenter. I 2009 ble selskapet kjøpt av Hydex for å komplettere gruppens tjenesteportefølje.

Bedriftene har for øvrig jobbet tett sammen i en årrekke før oppkjøpet. Hydex-selskapet henvendte seg til Semitronic for råd om måleinstrumenter, mens Semitronic fikk innsikt i Hydex’ kompetanse innen hydrauliske systemer.
Kjemien har alltid vært god mellom selskapene. Nå er vi ett. Det kommer både kundene og selskapene til gode.

Kraftproduksjon, rehabilitering og behov for måleinstrumenter
Det er stor etterspørsel etter måleinstrumenter for kraftproduksjon, særlig innen vannkraft. Dyrere strøm og krav om mer miljøvennlig strømproduksjon får kraftprodusenter til å effektivisere eldre turbiner og motorer. Samtidig ønsker stadig flere nye aktører å starte egen kraftproduksjon.

Store kraftleverandører trenger for eksempel sensorer for å vite posisjonen til gigantiske stempler på opptil åtte meter i kraftanlegg, ofte bygget inn i fjellet.

Vi leverer sensorer som gir nøyaktig stempelposisjon, slik at man kan fjernstyre damluker presist, selv om man sitter mange mil unna. Semitronic leverer også sensorer til turbinene for å kontrollere vannstrømmen til turbinhjulene.

Uansett om det er behov for måling av posisjonering, vibrasjon, trykk, last eller vinkler, har Semitronic løsninger.

Olje og offshore – ekstremt høye krav til presisjon
Mange av komponentene våre er kritisk for funksjonaliteten og må fungere. Et oljeselskap som for eksempel skal senke en plattform i Nordsjøen må kunne måle at den står rett. Da er de avhengige av å kunne stole ett hundre prosent på de løsningene Semitronic leverer.

Selskapet tar imot forespørsler fra kundene og designer og spesifiserer måleinstrumentet som skal til, etter kundenes  kravspesifikasjoner. Løsningen produseres av Semitronic eller hos en ekstern fabrikk, som bygger måleren inn i det ferdige produktet. Kravene til kvalitet og nøyaktighet er meget høye, i enkelte tilfeller ekstreme.

Gode måleinstrumenter vil alltid være kritisk for å sikre en stabil og sikker drift. På f.eks. offshoreinstallasjoner er kostnadene ved produksjonsstopp enorme. Det er med andre ord store penger å spare på å investere i riktig måleutstyr av topp kvalitet.

Kundegrupper

Forsvar           Olje og gass           Vannkraft           Forskning           Industri

 
Page rendered: 29.12.2022 03:35:28
OXX.Authorization.User.Username: Semitronic_anonym (NO)