HYDEX Tilstandsrapport med risikoanalyse - Kontroll og evaluering av hydrauliske anlegg

Hvis noen spør deg hva risikoen for driftsstans på grunn av hydrulikkanlegget er, kan du da svare?
Hvis du ikke kan svare på det, så kan du sannsynligvis heller ikke svare på hva den økonomiske konsekvensen av en driftsstans som følge av feil med hydraulikkanlegget er.

Driftsavbrudd kan vare lenge
40 års erfaring med produksjon, service og vedlikehold  på hydraulikkanlegg har gjort det klart for oss at uavhengig av anleggets størrelse, så kan et driftsavbrudd vare i mange dager. I ekstreme tilfeller, uker og måneder.

Samtidig har erfaring fortalt oss at et godt hydraulikkanlegg sjelden slutter å virke av seg selv. Det har ofte sammenheng med manglende og/eller ukyndig service og vedlikehold.

I tillegg viser erfaring at det i liten grad gjennomføres tilstandskontroll av hydraulikkanlegget, med den følge at svært mange virksomheter løper en stor risiko for driftsstans eller havari.

Er hydraulikkanlegget ditt en tikkende kostnadsbombe?
Ethvert hydraulikkanlegg trenger et jevnlig ettersyn av alle hovedkomponenter, samt at kravene til renslighet etterkommes, for å sikre en stabil drift. 

Dersom disse behovene ikke er ivaretatt, så foreligger det en risiko for driftsstans eller havari.

Dersom anlegget heller ikke imøtekommer kravene til et godt hydraulikkanlegg, så øker risikoen betraktelig.

Hva er et jevnlig ettersyn?
Et jevnlig ettersyn av hydraulikkanlegg omfatter:
 • Jevnlig tilstandskontroll med
  • Gjennomgang og analyse av status på alle hovedkomponenter i hydraulikkanlegget 
   • Aggregat
   • Akkumulatorbatterier
   • Filtrering
   • Hydraulisk motor
   • Målere/Sensorer
   • Olje
   • Pumper
   • Slanger
   • Sylindre
   • Ventilsystemer
  • Analyse av konsekvenser
   • Risiko for driftsavbrudd og/eller havari på anlegget og hovedkomponentene i anlegget
   • Økonomi
  • Anbefaling av tiltak for å nøytralisere eventuelle risikoelementer
 • Jevnlig forebyggende vedlikehold på hovedkomponentene i anlegget
  • Tiltak for å forhindre direkte feil
  • Tiltak for å oppdage feil før de resulterer i driftsstopp eller havari.
Finn ut hvilken tilstand hydraulikkanlegget ditt er i
Dersom du ikke med hånden på hjertet kan si at du vet hvilken tilstand hydraulikkanlegget ditt er i, samt hva risikoen for driftsstans eller havari er, da bør du ta kontakt med oss for en uforpliktende prat. 

Kontakt Hydex vedrørende tilstandsrapport med risikoanalyse
 
Page rendered: 29.12.2022 02:32:33
OXX.Authorization.User.Username: Hydex_Systemhydraulikk_anonym (NO)