Hydrauliske ventiler for de aller fleste anvendelsesområder

Hydrauliske ventiler er sentrale komponenter i et hydraulisk anlegg. Dette gjør at de dermed også er en (av flere) kritiske faktorer som påvirker driftssikkerheten til det hydrauliske anlegget.

Vår filosofi når det gjelder hydrauliske anlegg er at  levetiden til anlegget skal overstige levetiden på maskineriet det er en del av !

Dermed blir det ikke likegyldig hvilke produsenter som velges for de forskjellige komponentene i anlegget.  

For å sikre at ditt hydrauliske anlegg skal være mest mulig driftssikkert, med lang levetid og en god driftsøkonomi, så leverer vi kun ventiler fra produsenter i toppsjiktet internasjonalt.

Du kan få hydrauliske ventiler fra følgende produsenter hos oss:


  Produkttype 
  
Produsent
  Oljehydraulikk 
  Retning / Trykk / Tilbakeslag /
  Volumstrøm

Barksdale


Bucher Hydraulics

Command Control

Kracht

MOOG

Schiedrum Hydraulik
   
  Vannhydraulikk 
  Retning / Trykk / Volumstrøm

Barksdale

Hauhinco
  

  Luftfjæring
    
Barksdale

   Spesialventiler
  

Bucher Hydraulics

MOOG
  

   Aktuatorer
  

Barksdale

MOOG
    

Kontakt Hydex vedrørende hydrauliske ventiler

 
Page rendered: 29.12.2022 03:33:47
OXX.Authorization.User.Username: Hydex_Systemhydraulikk_anonym (NO)