Komplette hydrauliske anlegg til bruk innen industri og offshore

Alt maskineri som baserer seg på kraftoverføring via væsker trenger et hydraulisk anlegg som kan generere den kraften som trengs - hver eneste dag gjennom maskineriets levetid, uten risko for driftsstans.

Driftsstans som følge av feil eller problemer med hydrauliske anlegg koster norsk næringsliv store beløp hvert år. Beløp som kunne ha vært ført på bunnlinjen heller enn på kostnadssiden i regnskapet.
Driftsstans som følge av feil eller problemer med hydrauliske anlegg koster norsk næringsliv store beløp hvert år. Beløp som kunne ha vært ført på bunnlinjen heller enn på kostnadssiden i regnskapet.

Driftssikkerheten til et hydraulisk anlegg får dermed direkte konsekvens for økonomien til det maskineriet det er en del av. Nettopp derfor legger vi følgende kvalitetsnorm til grunn for våre leveranser av hydrauliske anlegg:

Levetiden til et hydraulikkanlegg skal overstige levetiden på maskineriet det er en del av!

Levetiden defineres av at kostnaden for service/vedlikehold/reparasjon av anlegget - inklusive kostnaden ved driftsstans - overstiger kostnaden ved anskaffelse av nytt anlegg.

Dette stiller spesifikke krav til de tre hovedprosessene knyttet til leveranse og bruk av hydrauliske anlegg:
 • Spesifikasjon
  En riktig utformet, spesifikasjon er en forutsetning for produksjon av et hydraulisk anlegg med en levetid som overstiger maskineriet det er en del av
   
 • Produksjon
  Basert på en riktig utformet spesifikasjon konstrueres et hydraulisk anlegg som oppfyller alle delkrav som må være innfridd for at anlegget skal kunne leve lenger enn det maskineriet det er en del av, bla.a. krav til servicevennlighet, driftssikkerhet, HMS, funksjonalitet, dokumentasjon, samt . 

  Et annet sentralt element i konstruksjonen av anlegget er bruk av høykvalitets komponenter for alle sentrale deler av anlegget (aggregat, akkumulatorbatterier, filtrering, hydraulisk motor, målere/sensorer, olje, pumper, slanger, sylindre, ventilsystemer).
    
 • Vedlikehold
  Et målrettet, forebyggende vedlikehold er en forutsetning for en lang levetid og en god økonomi for et hydraulisk anlegg.

  Anskaffelse av hydrauliske anlegg bør derfor inkludere ressurser til forebyggende vedlikehold.

Type    Komplette hydrauliske anlegg   
Egenskaper Riktig utformet spesifikasjon
Riktig konstruksjon
Driftsikkert
Servicevennlig
Brukervennlig
Høy virkningsgrad
Stillegående
Lang levetid
Ingen lekkasjer
Funksjonelt
Trygt
Godt dokumentert
Kontakt Klikk her for å ta kontakt med Systemhydraulikk

Type    Tilstandsrapport med risikoanalyse   
Egenskaper  Gjennomgang og analyse av status på alle hovedkomponenter i hydraulikkanlegget
Analyse av risiko for driftsavbrudd og/eller havari på anlegget og hovedkomponentene i anlegget
Økonomisk konsekvensanalyse
Anbefaling av tiltak for å nøytralisere eventuelle risikoelementer
For mer informasjon, klikk her
Kontakt Klikk her for å ta kontakt med Systemhydraulikk

Type    Forebyggende vedlikehold av hydrauliske anlegg   
Egenskaper  Servicepersonell med lang erfaring og solid kompetanse innen hydraulikk
Periodisk kontroll flere ganger i året
Tilpasset opplegg for forebyggende vedlikehold 
Jevnlig utførelse av forebyggende vedlikehold
Vakttelefon
Utrykking ved driftsstans
Kort responstid ved utrykning
Egne verksteder for reparasjoner som ikke kan utføres på stedet
Rikholdig lager av hydrauliske komponenter
Fleksibelt avtaleverk som tilpasses akkurat det nivået av trygghet som du ønsker
For mer informasjon, klikk her
Kontakt Klikk her for å ta kontakt med Systemhydraulikk

 
Page rendered: 29.12.2022 03:33:45
OXX.Authorization.User.Username: Hydex_Systemhydraulikk_anonym (NO)