Opplæring og kurs

 

Opplæring og kurs i oljehydraulikk

Alt maskineri som baserer seg på kraftoverføring via væsker trenger et hydraulisk anlegg som kan generere den kraften som trengs - hver eneste dag gjennom maskineriets levetid, uten risko for driftsstans. 

Driftsstans som følge av feil eller problemer med hydrauliske anlegg koster norsk næringsliv store beløp hvert år. Beløp som kunne ha vært ført på bunnlinjen heller enn på kostnadssiden i regnskapet.

Hydex arbeider målrettet for å legge til rette for en best mulig driftsøkonomi for hydrauliske anlegg - bl.a. gjennom  høyest mulig kvalitet og lengst mulig levetid på hydrauliske anlegg og komponenter. 

Et viktig element i dette arbeidet er gjennomføring av standard og tilpassede kurs i bruk, drift og vedlikehold av hydrauliske anlegg og komponenter.

Standard kurs i oljehydralikk
Kursene er beregnet på service- og vedlikeholdspersonell, ingeniører og andre som trenger grunnleggende og videregående kunnskap i hydraulikk, herunder bl.a.:
  • Definisjoner og anvendelsesområder
  • Ventiler og pumper
  • Sylindere og motorer
  • Service og vedlikehold
  • Systemskonstruksjon
  • Proporsjonalteknikk
  • Reguleringsteknikk
  • Målutstyr og signalgivere
Kundetilpassede kurs i oljehydralikk
Spesielle hensyn og/eller behov tilsier i noen sammenhenger at standard kurs ikke passer.

I slike situasjoner vil vi - i samarbeid med deg - utarbeide et tilpasset opplegg som fyller det aktuelle behovet og som gir den kompetanse- hevingen du ønsker.

Kontakt Hydex vedrørende standard og kundetilpassede kurs

 

 
Page rendered: 29.12.2022 02:32:32
OXX.Authorization.User.Username: Hydex_Systemhydraulikk_anonym (NO)