PCB Piezotronics monteringstilbehør for trykk sensorer

040A10 
Installation Tool Kit
for seriene 111, 112 og 113
040A20
Installation Tool Kit
for seriene 108, 109, 118,
119 og 165
040A33
Installation Tool Kit
for serie 105
   
   
061A01 / 061A10
Straight threads
for seriene 111, 112 og 113
061A59
Electrical isolation
for seriene 111, 112 og 113
062A01
NPT tapered threads
for seriene 111, 112 og 113
     
   
064B01 / 064B02
Water-cooled adaptors
for seriene 111, 112 og 113
061A60
Straight threads
for seriene 106B, 116B
og 116B03
061A61
Electrical isolation
for seriene 106B, 116B
og 116B03
    
062A06
NPT tapered threads
for seriene 106B, 116B
og 116B03
064B01 / 064B02
Water-cooled adaptors
for seriene 106B, 116B
og 116B03

Kontakt Hydex vedrørende PCB Piezotronics monteringstilbehør for trykk sensorer 

 
Page rendered: 12.08.2022 11:59:45
OXX.Authorization.User.Username: Semitronic_anonym (NO)